1886.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kuri funkcija neatitinka tiesinės funkcijos apibrėžimo.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Algebra: