424.3. Metalų cheminės savybės.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Užrašykite formulę druskos, kuri susidaro šioje cheminėje reakcijoje. (Jeigu reakcija nevyksta, visuose laukeliuose žymėkite U) Ag + KCl →
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Sumos formulė
  2. Algebra: Varjacinė eilutė
  3. Fizika: Saulės sistema.
  4. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  6. Fizika: Elektros sauga.
  7. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  8. Algebra: Lygčių grafikai
  9. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai.
  10. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris