424.3. Metalų cheminės savybės.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Užrašykite formulę druskos, kuri susidaro šioje cheminėje reakcijoje. (Jeigu reakcija nevyksta, visuose laukeliuose žymėkite U) Ag + KCl →
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  4. Algebra: Lygčių grafikai
  5. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  6. Fizika: Energijos transformavimas.
  7. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Algebra: Ekvivalentiškumas