1226.3. Veiksmai su daugianariais

Pertvarkykite duotą daugianarį į vienanarius ir juos išdėstykite vienanarių laipsnių mažėjimo tvarka, o kintamuosius kiekviename vienanaryje abėcėlės tvarka. x*2x^{2}-6x+2xy*3y*2x^{2}+4y^{2}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės