1226.3. Veiksmai su daugianariais

Pertvarkykite duotą daugianarį į vienanarius ir juos išdėstykite vienanarių laipsnių mažėjimo tvarka, o kintamuosius kiekviename vienanaryje abėcėlės tvarka. x*2x^{2}-6x+2xy*3y*2x^{2}+4y^{2}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  10. Algebra: Raidė - kintamasis