1921.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite \left(1\frac{4}{5}\right)^2!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Ordinatės ašis