1921.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite \left(1\frac{4}{5}\right)^2!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra:
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Algebra: