1921.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite \left(1\frac{4}{5}\right)^2!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai