626.3. Skirtingi vienanariai

Atlikite veiksmus su vienanariais užrašykite atsakymui priešingą vienanarį.
\frac{2x}{15}\times \frac{5y}{6}\times \frac{18y}{4}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  5. Algebra: Vienanario koeficientas
  6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Geometrija:
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė