626.3. Skirtingi vienanariai

Atlikite veiksmus su vienanariais užrašykite atsakymui priešingą vienanarį.
\frac{2x}{15}\times \frac{5y}{6}\times \frac{18y}{4}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybės
  2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  3. Algebra:
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Vienodi vienanariai
  7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas