626.3. Skirtingi vienanariai

Atlikite veiksmus su vienanariais užrašykite atsakymui priešingą vienanarį.
\frac{2x}{15}\times \frac{5y}{6}\times \frac{18y}{4}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Abcisės ašis