3040.3. Kvadratinės lygtys

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Lygtis vadinama pilna kvadratine lygtimi, jei ją galima užrašyti ax^2+bx+c=0, kai a, b, c - skaičiai ir a≠0.