1192.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Subendravardiklinkite, suprastinkite ir atlikite skaičiavimus, atsakyme išskirkite sveikąją dalį.
\frac{31}{4}-\frac{8}{12}+\frac{14}{3} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Koordinačių plokštuma
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Raidė - kintamasis
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 21. Algebra: Koordinačių plokštuma
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra:
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 33. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Trinariai
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Funkcija
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas