1192.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Subendravardiklinkite, suprastinkite ir atlikite skaičiavimus, atsakyme išskirkite sveikąją dalį.
\frac{31}{4}-\frac{8}{12}+\frac{14}{3} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Lygčių savybės
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma