1215.3. Veiksmai su daugianariais

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianaris, užrašytas normaliąja forma, yra vienanarių, užrašytų normaliąja forma, sandauga.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Dvinariai
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  6. Algebra: Priešingi daugianariai.
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai