1215.3. Veiksmai su daugianariais

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianaris, užrašytas normaliąja forma, yra vienanarių, užrašytų normaliąja forma, sandauga.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Trinariai
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: