2709.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas? y=\sqrt{x}-4 Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Mediana
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Fizika:
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.