2709.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas? y=\sqrt{x}-4 Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  7. Algebra: Funkcija
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Fizika: Garso savybės.