1628.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Kurio skaičiaus koordinatė yra lygi moduliui 2?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 2. Algebra: Racionalieji skaičiai
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 7. Algebra: Skaičių lygtys
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 10. Algebra:
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Algebra: Tapatybės
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Trinariai
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Algebra: Racionalieji skaičiai
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 23. Algebra: Lygčių savybės
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 41. Algebra: Daugianariai
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.