1628.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Kurio skaičiaus koordinatė yra lygi moduliui 2?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 16. Algebra: Racionalieji skaičiai
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Algebra: Racionalieji skaičiai
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 27. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra:
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė