1203.3. Panašūs daugianariai

Parašykite panašius narius. Atsakyme rašykite juos mažėjančia tvarka (pagal koeficiento reikšmes), atskirkite kabliataškiu. Nariams nurodykite ženklus
3x^{2}+2z+5x^{2}-14x^{2}+7xz-5zy

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai