KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1203.3. Panašūs daugianariai

Parašykite panašius narius. Atsakyme rašykite juos mažėjančia tvarka (pagal koeficiento reikšmes), atskirkite kabliataškiu. Nariams nurodykite ženklus
3x^{2}+2z+5x^{2}-14x^{2}+7xz-5zy

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra:
 8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 9. Algebra:
 10. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 11. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Geometrija:
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Abcisės ašis
 32. Algebra: Skirtingi vienanariai
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.