1362.3. Lygties sąvoka

Pasirinkite atsakymą.

Parašykite atsakymą.

Parašykite lygties argumentą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygties sąvoka
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Algebra: Lygties sąvoka
 21. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 25. Algebra: Abcisės ašis
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Algebra:
 35. Algebra:
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Priešingi daugianariai
 40. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 41. Algebra:
 42. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.