1362.3. Lygties sąvoka

Pasirinkite atsakymą.

Parašykite atsakymą.

Parašykite lygties argumentą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra:
 3. Algebra: Trinariai
 4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 5. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 6. Algebra: Daugianariai
 7. Algebra: Priešingi daugianariai
 8. Algebra:
 9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Abcisės ašis
 14. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Algebra:
 18. Algebra: Lygties sąvoka
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Algebra: Ordinatės ašis
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 32. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 33. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Algebra: Skaičių lygtys
 38. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 41. Algebra: Raidė - kintamasis
 42. Algebra: Lygties sąvoka