1366.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Kam lygus x, jei lygtys 4b=12 ir b=-0,6x yra lygios?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra:
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo