1366.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Kam lygus x, jei lygtys 4b=12 ir b=-0,6x yra lygios?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra:
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos