1366.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Kam lygus x, jei lygtys 4b=12 ir b=-0,6x yra lygios?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra:
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: