1159.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Sudauginkite, suprastinkite.
\frac{1}{5x}\times \frac{4x}{13y}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Chemija:
  3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.