1159.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Sudauginkite, suprastinkite.
\frac{1}{5x}\times \frac{4x}{13y}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Algebra:
  6. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.