1159.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Sudauginkite, suprastinkite.
\frac{1}{5x}\times \frac{4x}{13y}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba