629.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianaris, sudarytas iš trijų vienanarių, vadinamas trinariu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Algebra: Trinariai
  3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai