629.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianaris, sudarytas iš trijų vienanarių, vadinamas trinariu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Trinariai
  4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  5. Algebra: Vienodi vienanariai
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė