2987.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia yra didžiausia keliamoji jėga, veikianti gelbėjimo liemenę vandenyje, jeigu liemenės talpa 0.05m^3?
F_{Amax}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Fizika: Masė ir tankis
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Algebra: Funkcija
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės