2987.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia yra didžiausia keliamoji jėga, veikianti gelbėjimo liemenę vandenyje, jeigu liemenės talpa 0.05m^3?
F_{Amax}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  10. Algebra: Formulė y = k/x