3105.3. Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros

Parinkite teisingą atsakymą.

Jeigu kvadrato vienos kraštinės ilgis 12,5 cm, koks šio kvadrato plotas?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Fizika: Garso sklidimas
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Moda
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: ax² + bx = 0