3232.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 36t^2u^4.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.