1262.3. Skaitmeninė išraiška

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.
\frac{18}{6}-(-\frac{9}{2})+3 =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Abcisės ašis
 4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra:
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 13. Algebra:
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Algebra: Priešingi daugianariai
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 21. Algebra: Dvinariai
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 27. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 28. Algebra:
 29. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 32. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Algebra: Raidė - kintamasis
 35. Algebra: Ordinatės ašis
 36. Algebra: Lygties sąvoka
 37. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 38. Algebra: Trinariai
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Lygties sąvoka