1262.3. Skaitmeninė išraiška

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.
\frac{18}{6}-(-\frac{9}{2})+3 =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra: Lygties sąvoka
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra: Ordinatės ašis
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra:
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 30. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 31. Algebra: Dvinariai
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 34. Algebra: Raidė - kintamasis
 35. Algebra: Lygties sąvoka
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 42. Algebra: Dvinariai