1006.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Suapvalinkite trupmeną naudodami daugybos formules (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 or a2 - b2=(a+b)(a-b).

\frac{36-12y+y^{2}}{36-y^{2}}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Mediana
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
  10. Algebra: Tikimybė