1006.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Suapvalinkite trupmeną naudodami daugybos formules (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 or a2 - b2=(a+b)(a-b).

\frac{36-12y+y^{2}}{36-y^{2}}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė