2854.3. Energijos poveikis aplinkai.

Parašykite teisingus atsakymus

Išvardinkite atnaujinamus energijos šaltinius!
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Efektyvus ir saugus energijos panaudojimas.
Potemė
Energijos poveikis aplinkai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Bendri elementai
  2. Algebra: Diferencijavimas
  3. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  4. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  5. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  6. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  7. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  9. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  10. Geometrija: