1128.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti a reikšmė, kad lygtys būtų ekvivalentiškos?
x- a = 0 => x = 7
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Algebra: Trinariai
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Algebra: Dvinariai
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Algebra:
 28. Algebra: Ordinatės ašis
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra:
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Vienanario koeficientas
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 42. Algebra: Panašūs daugianariai