KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1128.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti a reikšmė, kad lygtys būtų ekvivalentiškos?
x- a = 0 => x = 7
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Algebra:
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Algebra: Panašūs daugianariai
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Trinariai
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Dvinariai
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra:
 24. Algebra: Panašūs daugianariai
 25. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 26. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 40. Algebra: Lygčių savybės
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku