1128.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti a reikšmė, kad lygtys būtų ekvivalentiškos?
x- a = 0 => x = 7
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra:
 3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra:
 21. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 22. Algebra: Panašūs daugianariai
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.