25.3. Masė ir tankis

Pažymėkite teisingą atsakymą

Ar visos medžiagos gali būti skystos, kietos ir dujinės?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Chemija: 10. kl
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Geometrija:
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.