1100.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite arba atimkite trupmenas
\frac{6x-4}{5}+\frac{x}{5}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis