141.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x-3 = 3x -15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Raidė - kintamasis
 2. Algebra: Racionalieji skaičiai
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Taško koordinatės
 8. Algebra:
 9. Algebra: Kintamojo reikšmė
 10. Algebra: Panašūs daugianariai
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 13. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 14. Algebra: Lygčių savybės
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Algebra: Kintamojo reikšmė
 35. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 36. Algebra: Funkcija
 37. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Algebra: Panašūs daugianariai
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma