141.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x-3 = 3x -15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Koordinačių plokštuma
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.