1497.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{5y}{6}\times \frac{6x^2y}{5}=x^2y^2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 4. Algebra:
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra:
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Ordinatės ašis
 26. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 29. Algebra: Panašūs daugianariai
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Lygčių savybės
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Trinariai
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 37. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 38. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys