2437.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar pavyzdyje duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis? AB=2m, CD=2m, BC=1,5m, DA=1,5m
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Algebra: Moda
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.