2437.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar pavyzdyje duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis? AB=2m, CD=2m, BC=1,5m, DA=1,5m
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Fizika: