2437.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar pavyzdyje duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis? AB=2m, CD=2m, BC=1,5m, DA=1,5m
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Fizika:
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas