KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2370.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Jei medį perkirsime dvejose vietose, ar iš gautų dalių bus galima suformuoti trikampį ?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Taško koordinatės
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Ordinatės ašis
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo