2370.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Jei medį perkirsime dvejose vietose, ar iš gautų dalių bus galima suformuoti trikampį ?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Procentai ir proporcijos
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė