2370.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Jei medį perkirsime dvejose vietose, ar iš gautų dalių bus galima suformuoti trikampį ?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra:
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Skaičių lygtys
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Ordinatės ašis
 14. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 15. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Algebra: Funkcija
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Algebra: Taško koordinatės
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Algebra: Raidė - kintamasis
 30. Algebra: Lygties sąvoka
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 38. Algebra:
 39. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 42. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis