1259.3. Procentai ir proporcijos

Pasirinkite atsakymą.

Kaip 65% gali būti išreikšti trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra:
 6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Vienanariai
 17. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 20. Algebra: Skirtingi vienanariai
 21. Algebra: Priešingi daugianariai
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Ordinatės ašis
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.