1259.3. Procentai ir proporcijos

Pasirinkite atsakymą.

Kaip 65% gali būti išreikšti trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Algebra:
 4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 5. Algebra: Skaičiaus modulis
 6. Algebra: Skirtingi vienanariai
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Algebra: Ordinatės ašis
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Vienanariai
 13. Algebra: Skirtingi vienanariai
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 27. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Algebra: Kintamojo reikšmė