1259.3. Procentai ir proporcijos

Pasirinkite atsakymą.

Kaip 65% gali būti išreikšti trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra:
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 8. Algebra: Priešingi daugianariai
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 11. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 32. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 33. Algebra: Ordinatės ašis
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.