1596.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Du trikampiai yra lygūs, jei lygios
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija y = x²
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Vienanariai
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Algebra: Vienanario koeficientas
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)