1596.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Du trikampiai yra lygūs, jei lygios
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra:
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra:
 14. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 22. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Geometrija:
 25. Algebra: Skirtingi vienanariai
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 29. Algebra: Skirtingi vienanariai
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Skirtingi vienanariai
 33. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 38. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)