2107.3. Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Parašykite atsakymą.

Taisyklingos prizmės, kurios pagrindas yra 5, viršūnių skaičius yra
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 2. Geometrija:
 3. Algebra: Lygčių grafikai
 4. Algebra: Diferencijavimas
 5. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 6. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 7. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 8. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 9. Chemija:
 10. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 11. Algebra: Sumos formulė
 12. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 13. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 14. Algebra: Geometrinė progresija
 15. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 16. Geometrija:
 17. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 18. Fizika: Transporto vystymasis
 19. Algebra: Geometrinė progresija
 20. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 21. Chemija:
 22. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 23. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 24. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 25. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 26. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 27. Algebra: Bendri elementai
 28. Geometrija:
 29. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 30. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 31. Algebra: Diferencijavimas
 32. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 34. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 35. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 36. Fizika: Žvaigždės.
 37. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 38. Algebra: Lygčių grafikai
 39. Fizika: Energijos transformavimas.
 40. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 41. Algebra: Geometrinė progresija
 42. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys