2107.3. Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Parašykite atsakymą.

Taisyklingos prizmės, kurios pagrindas yra 5, viršūnių skaičius yra
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Žvaigždės.
 2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 3. Chemija:
 4. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 6. Algebra: Diferencijavimas
 7. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 8. Geometrija:
 9. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 10. Algebra: Geometrinė progresija
 11. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 12. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 13. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 14. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 15. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 16. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 17. Chemija:
 18. Algebra: Geometrinė progresija
 19. Algebra: Sumos formulė
 20. Fizika: Energijos transformavimas.
 21. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 22. Geometrija:
 23. Algebra: Bendri elementai
 24. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 25. Algebra: Lygčių grafikai
 26. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 27. Algebra: Lygčių grafikai
 28. Geometrija:
 29. Algebra: Diferencijavimas
 30. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 31. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 32. Algebra: Geometrinė progresija
 33. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 34. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 35. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 36. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 37. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 38. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 39. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 40. Fizika: Transporto vystymasis
 41. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis