276.3. Masė ir tankis.

Parašykite teisingą atsakymą

Uždaras stiklainis, kuriam yra oras, truputį pašildomas. Kaip pasikeis tankis?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.