164.3. Cheminių reakcijų lygtys

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. N2 + H2 → NH3
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Fizika: Šviesos spektras.
  7. Fizika:
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.