3231.3. Panašūs vienanariai

EN nav norādīts given monom. Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį eeepc.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Algebra:
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra: Ordinatės ašis
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Kintamojo reikšmė
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 42. Algebra: Skaitmeninė išraiška