2072.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie iš šių vienanarių lygūs duotajam? 16n^3 m^5

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Priešingi daugianariai
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 14. Algebra:
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 17. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Taško koordinatės
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra:
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Algebra: Tiesinė funkcija
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Skaičių lygtys.
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas