1406.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Jonas per valanda nubėgo z kilometrų, o Petras - vienu daugiau. Kiek kilometrų jie abu nubėgo per 4 valandas? Sudėkite kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Vienanariai
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  10. Algebra: