1406.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Jonas per valanda nubėgo z kilometrų, o Petras - vienu daugiau. Kiek kilometrų jie abu nubėgo per 4 valandas? Sudėkite kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra:
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Algebra:
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Skaičiaus modulis