1406.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Jonas per valanda nubėgo z kilometrų, o Petras - vienu daugiau. Kiek kilometrų jie abu nubėgo per 4 valandas? Sudėkite kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  10. Algebra: Skaičiaus modulis