1406.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Jonas per valanda nubėgo z kilometrų, o Petras - vienu daugiau. Kiek kilometrų jie abu nubėgo per 4 valandas? Sudėkite kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra:
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Abcisės ašis