1600.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Lygiašonis trikampis:
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 2. Algebra: Racionalieji skaičiai
 3. Algebra: Trinariai
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra: Taško koordinatės
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 14. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra: Abcisės ašis
 34. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 35. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 36. Algebra: Skaičių lygtys
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 38. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 39. Algebra:
 40. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 41. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu