1600.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Lygiašonis trikampis:
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Racionalieji skaičiai
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Algebra: Racionalieji skaičiai
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Algebra: Tapatybės
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 28. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 29. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 30. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 37. Algebra: Skaičių lygtys
 38. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai