1811.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite |-0,3|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra:
 5. Algebra: Panašūs daugianariai
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Skirtingi vienanariai
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Kintamojo reikšmė
 22. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Skaičiaus modulis
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Ordinatės ašis
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 35. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 41. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 42. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai