1811.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite |-0,3|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 3. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra:
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Algebra: Dvinariai
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 16. Algebra: Priešingi daugianariai
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai