1937.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Parašykite atsakymą.

Parašykite skaičiaus 3^3 standartinę išraišką!
*10^1
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu