1937.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Parašykite atsakymą.

Parašykite skaičiaus 3^3 standartinę išraišką!
*10^1
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 14. Algebra: Racionalieji skaičiai
 15. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 16. Algebra: Trinariai
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Racionalieji skaičiai
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 41. Algebra:
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu