2654.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

\sqrt{\left(3+\left(\sqrt{11}\right)^2\right)}^2 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Fizika: Judėjimo grafikas
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis