2654.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

\sqrt{\left(3+\left(\sqrt{11}\right)^2\right)}^2 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  4. Fizika:
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių