1129.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti a reikšmė, kad lygtys būtų ekvivalentiškos?
x:4 = 5*3 => x*a = 90
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra:
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Tapatybės
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Vienanario koeficientas
 21. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra:
 29. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Algebra: Tiesinė funkcija
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Skaičių lygtys.
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra:
 40. Algebra: Abcisės ašis
 41. Algebra: Priešingi daugianariai
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.