1245.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra:
 13. Algebra: Panašūs daugianariai
 14. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Algebra: Raidė - kintamasis
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra: Racionalieji skaičiai
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Vienanario koeficientas
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Raidė - kintamasis
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Algebra: Lygties sąvoka
 42. Algebra: