1245.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 2. Algebra: Panašūs daugianariai
 3. Algebra:
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 11. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Raidė - kintamasis
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra:
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Tapatybės
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 30. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 33. Algebra: Racionalieji skaičiai
 34. Algebra: Lygties sąvoka
 35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 39. Algebra: Raidė - kintamasis
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Veiksmai su vienanariais