1245.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra: Raidė - kintamasis
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 10. Algebra: Skaičių lygtys
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Raidė - kintamasis
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Algebra:
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 23. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 24. Algebra: Lygties sąvoka
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra: Racionalieji skaičiai
 29. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 35. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Vienanario koeficientas
 42. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės