1756.3. Dydžių priklausomybė.

Parašykite atsakymą!


Kiek mokinių gavo 5?
mokiniai
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra:
  9. Algebra: Panašūs daugianariai
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai