1756.3. Dydžių priklausomybė.

Parašykite atsakymą!


Kiek mokinių gavo 5?
mokiniai
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: Daugianariai