1756.3. Dydžių priklausomybė.

Parašykite atsakymą!


Kiek mokinių gavo 5?
mokiniai
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra:
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k