1756.3. Dydžių priklausomybė.

Parašykite atsakymą!


Kiek mokinių gavo 5?
mokiniai
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra:
  3. Algebra:
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė