1756.3. Dydžių priklausomybė.

Parašykite atsakymą!


Kiek mokinių gavo 5?
mokiniai
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  10. Algebra: Daugianariai