1780.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite funkcijos f(x)=5x-3 reikšmę taške x=-4.
f(-4)=∎
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Algebra:
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma