1780.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite funkcijos f(x)=5x-3 reikšmę taške x=-4.
f(-4)=∎
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška