1780.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite funkcijos f(x)=5x-3 reikšmę taške x=-4.
f(-4)=∎
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra:
  10. Algebra: Skaičiaus modulis