2167.3. Moda

Lentelėje yra duotas futbolo komandos žaidėjų ūgis. Apskaičiuokite modą.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  6. Fizika:
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Algebra: Trupmenos išraiška