2167.3. Moda

Lentelėje yra duotas futbolo komandos žaidėjų ūgis. Apskaičiuokite modą.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Algebra: Parabolė
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Fizika: Šviesos spektras.
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka