1987.3. Veiksmai su vienanariais

Pasirinkite atsakymą.

Pertvarkykite vienanarį 2xz 7x^4 5xz^6

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Daugianariai
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Dvinariai
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė