2938.3. Judėjimo grafikas.

Duotame grafike pavaizduotas sportinio automobilio greičio kitimas per laiko tarpą. Koks greitis bus po 3 s nuo judėjimo pradžios?


m/s