1078.3. Formulė y = k/x

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite ordinatės y reikšmę y = 10/x
x = 4 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Chemija:
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas