KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1078.3. Formulė y = k/x

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite ordinatės y reikšmę y = 10/x
x = 4 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 2. Fizika:
 3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 4. Algebra: ax² + c = 0
 5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 7. Algebra: Trupmenos išraiška
 8. Fizika: Judėjimo rūšys.
 9. Algebra: Moda
 10. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės