1078.3. Formulė y = k/x

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite ordinatės y reikšmę y = 10/x
x = 4 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Fizika:
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Trupmenos išraiška