1078.3. Formulė y = k/x

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite ordinatės y reikšmę y = 10/x
x = 4 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Algebra: ax² + c = 0
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.