1078.3. Formulė y = k/x

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite ordinatės y reikšmę y = 10/x
x = 4 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Chemija:
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.