1933.3. Funkcija y = x²

Parašykite teisingą atakymą.

Apskaičiuokite funkcijos y= x^2-0,04 reikšmę prie kurios funkcijos grafikas kerta x ašį.
±
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ordinatės ašis
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Trinariai
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Algebra:
 15. Algebra: Funkcija
 16. Algebra: Skaičių lygtys
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra:
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė