2726.3. Vienanario koeficientas

Parašykite atsakymą.

Vienanario 0,6c^5 koeficientas!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanario koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra:
 5. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 6. Algebra: Tiesinė funkcija
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra:
 9. Algebra: Skaičių lygtys.
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra:
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Priešingi daugianariai
 36. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai